Finn det forbrukslånet som passer deg best!

Forbrukslaan.dk

Lån med betalingsanmerkninger

 

Kan jeg få lån med betalingsanmerkninger?

 

Dette er et veldig vanlig spørsmål mange som vurder å søke forbrukslån stiller seg. Det å ha en eller flere betalingsanmerkninger trenger ikke nødvendigvis å være ensbetydende med å ikke ha tilstrekkelig inntekt til å betale ned sin gjeld. På grunn av dette stiller mange seg undrende til at kreditorer og banker ikke alltid er villige til å refinansiere gjeld når man har betalingsanmerkninger til tross for at gjelden som skal refinansieres er årsaken til betalingsanmerkningene og således vil en refinansiering løse problemet. Grunnen til denne motviljen hos banker er på den andre siden naturligvis at erfaringer viser at personer som har rotet seg opp i gjeldsproblemer en gang gjerne gjør det igjen etter en opprydding. Selv om banken får tilstrekkelig med sikkerhet for et refinansierings lån så kvier de seg for å yte dette da de velger bort den ekstra jobben et eventuelt fremtidig mislighold vil medføre. For en bank er det heller ikke god markedsføring å måtte ty til tvangssalg av boligen til sine kunder for å få innfridd et boliglån.

 

Så tilbake til spørsmålet, kan man få lån med betalingsanmerkninger. Svaret er ikke nødvendigvis helt avvisende. Normalt vil banken kreve større sikkerhet samt at lånet som gis skal brukes til å betale ut gammel gjeld slik at betalingsanmerkningene forsvinner. Banken vil gjerne sette krav til at de får gjøre denne betalingsjobben for deg slik at de sikrer seg at lånet blir brukt til det lånet er tiltenkt til. Tradisjonelle banker vil nok imidlertid nesten alltid kreve sikkerhet i form av kausjonist og/ eller pant i fast eiendom med friverdi.

 

Når det gjelder tradisjonelle forbrukslån derimot så er dette uten sikkerhet og desto større rentesats. De fleste lånesøknader fra personer med betalingsanmerkninger vil nok bli avslått men dersom det kommer en søknad fra en person med god inntekt og en eller to betalingsanmerkninger av relativ ubetydelig størrelse skal man ikke se bort i fra at en søknad kan bli innvilget etter en manuell gjennomgang da disse bankene ved den høye renten allerede har lagt inn en kalkulert risiko for at lånet kan bli misligholdt. Det skader med andre ord ikke å søke om et forbrukslån selv om man har noen små betalingsanmerkninger. På den andre siden er det kanskje ikke noe problem å få betalt ut gjeld på en fillesak eller to dersom man har god inntekt og på denne måten øke sine lånemuligheter betydelig før man søker. Dersom man imidlertid er nedlasset i gjeld og betalingsanmerkninger har dette litt hensikt da søknaden helt sikkert vil bli avslått.

 

Kort oppsummert så er det nærmest umulig å få innvilget et usikret lån som et forbrukslån eller kredittkort il medføre. Et sikret lån med pant i bolig eller tilsvarende god sikkerhet er derimot ikke helt utelukket men du må regne med å måtte ta en ekstra runde med banken for å få dem til å akseptere et slikt utlån.

 

Hvordan kan jeg slette en betalingsanmerkning som er feil?

 

Betalingsanmerkninger som har bakgrunn i en inkassosak skal slettes når kravet er betalt, eller innen 4 år etter registreringen dersom kreditor ikke har igangsatt nye rettsskritt i saken.

 

Dersom du mener det er registrert en betalingsanmerkning på deg som skulle vært slettet eller aldri skulle vært registrert i førsteomgang så tar du enkelt og greit kontakt med det kredittopplysningsbyrået betalingsanmerkningen er registrert hos. Du bør samtidig foreta en kredittsjekk av deg selv ved å kontakte de andre store kredittopplysningsbyråene. Du bør også kontakte inkassoselskapet som har registrert betalingsanmerkningen og be dem sørge for at den blir slette alle steder de har sendt den inn til registrering.


Copyrighted content. All Rights Reserved.